msdigitalmarketing

WEB TASARIM VE GELİŞTİRME

"Bir şeyin güzel olması, onun işlevsiz olduğu anlamına gelmez, ancak işlevsiz bir şeyin güzel olması, onun değersiz olduğu anlamına gelir." - Dieter Rams
-web tasarım-

Web Tasarım Servisimiz Sizlere Neler Sunar?

Çalışma Konseptimiz.

1Hedef Belirleme Ve Analiz

İlk adım, web sitesinin hedeflerini belirlemek ve hedef kitlesini anlamaktır. Hangi amaçlar için web sitesi kuruluyor? Kimlere hitap ediyor? Bu soruların cevapları, tasarım sürecinde rehberlik eder.

2Responsive (Duyarlı) Tasarımlar

Web sitesinin farklı cihazlarda (bilgisayar, tablet, mobil) doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlamak için responsive tasarım prensiplerine uygun olmalıdır.

3Güncelleme ve Bakım

Web sitesi yayına girdikten sonra, içerik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve yeni özellik eklemeleri için düzenli bakım yapılmalıdır. "Teslim Edilen Projelerde ilk Ay Memnuniyet Süreci ile sizlere proje teslim sonrasında bir ay daha ücretsiz revize şansı sunduğumuzu unutmayın.

4Shopify Reklam Danışmanlığı

Ürünlerinize uygun bütçelerle ve doğru hedef kitlelere ulaştıralım

Bizimle İletişime Geçin

Preparing For Your Success,
We Provide Truly Prominent IT Solutions

MSdigitalmarketing is an independent web design studio with a rich history. Founded in 1999, it
gathered the best web designers & developers.

Content Marketing

Strategic approach that involves creating and distributing valuable, relevant, and engaging content to attract and retain a target audience, ultimately driving brand awareness.

Business Reform

Refers to the process of reevaluating and improving the internal operations, structure, and strategies of a company to adapt to changing market conditions and achieve better efficiency, profitability.

IT Management

Involves overseeing an organization's technology resources, including hardware, software, networks, and personnel, to ensure the efficient and secure operation of IT systems in alignment with business objectives.

Infrastructure Plan

An infrastructure plan outlines a comprehensive strategy for designing, building, and maintaining physical and digital infrastructure, ensuring scalability, resilience, and sustainable development.

Firewall Advance

Signifies the enhancement of security measures, typically through the use of advanced firewall technology, to protect networks and systems from unauthorized access, malware, and cyber threats.

Data Security

The practice of safeguarding sensitive information from unauthorized access. It involves implementing robust security protocols, encryption, and access control measures to protect data integrity and privacy.

Kampanyalı Paketlerimiz

Bir Plan Seçiniz